ความเป็นมาของไม้น้ำฟาร์มภูเก็ต

เริ่มจากการเลี้ยงไม้น้ำเป็นงานอดิเรก ความรักในต้นไม้น้ำได้บ่มเพาะจนเติบโตเป็น “ฟาร์มไม้น้ำ” ซึ่งปัจจุบันมีอายุและประสบการณ์กว่า 18 ปีแล้ว

ด้วยการควบคุมอย่างใกล้ชิดโดย คุณสุวัฒน์ หวังเกียรติ ผู้ริเริ่มซึ่งเป็นคุณพ่อของผู้จัดการฟาร์มคนปัจจุบัน ต้นไม้น้ำกว่า 80 พรรณในฟาร์มได้รับการดูแลด้วยความเชี่ยวชาญ ในสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์ต่อการเจริญงอกงาม

ในฐานะผู้ผลิตและผู้จำหน่าย เรามีความตั้งใจจริงที่จะนำต้นไม้น้ำมาตรฐานระดับส่งออก สู่ตลาดในประเทศในราคาที่สมเหตุสมผล เพราะเราเชื่อว่าทุกคนที่มีใจรักในความสวยงามของต้นไม้น้ำควรที่จะได้เข้าไปศึกษาและสัมผัสอย่างที่เราได้ทำ

เรายินดีส่งต่อไม่เพียงแค่ต้นไม้น้ำสวยๆ แต่รวมถึงความรู้ต่างๆที่ได้สั่งสมมาให้แก่กลุ่มคนที่หลงใหลในสิ่งเดียวกับเรา เพราะความสุขจากการได้ทำสิ่งที่รักนั้นคู่ควรอย่างยิ่งกับการแบ่งปัน

 

About

ฟาร์มเพาะพันธุ์ต้นไม้น้ำ มีพื้นที่มากกว่า 8 ไร่

1

บรรยากาศบริเวณรอบๆฟาร์ม มีบ่อน้ำขนาดใหญ่ อดุมสมบรูณ์

ข้อมูลบริษัท

บริษัท                            ภูเก็ตสวนใต้น้ำ จำกัด


ผู้ก่อตั้ง                          คุณ สุวัฒน์ หวังเกียรติ


สถานที่ประกอบการ     11/14 หมู่ 5 ตำบล ฉลอง อำเภอ เมือง จังหวัด ภูเก็ต 83130


วันที่ก่อตั้งบริษัท           20 พฤษภาคม 2556


เบอร์โทรติดต่อ              095-256-2476


ลักษณะธุรกิจ                 เพาะพันธุ์ต้นไม้น้ำเพื่อการจัดจำหน่าย ทั้งในและนอกประเทศ