Amazon Dwarf – อเมซอนแคระ

50.00 ฿

จำนวน : 8 ใบขึ้นไป

รายละเอียด

  • ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Amazon dwarf
  • ชื่อสามัญ : อเมซอนแคระ
  • แหล่งกำเนิด : –
  • อัตราการโตเต็มที่ : –
  • การเจริญเติบโต : –
  • ความกระด้างของน้ำ : –
  • ความต้องการก๊าซคาร์บอน : –
  • ปริมาณแสง : –
  • การดูแล : –
  • ตำแหน่งในตู้ : หน้าตู้