เรนิกี้ด่าง – Althenanthera reineckii rosanervic

100.00 ฿

ใบน้ำจะมีสีชมพูสดพร้อมลายด่างอ่อนๆตามใบซึ้งเป็นเอกลักษณ์ของสายพันธุ์นี้
เมื่อเลี้ยงในน้ำจะโตเป็นไม้พุ่ม เหมาะสำหรับการปลูกกลางตู้
เพื่อความสวยความควรจะมีแสงและ co2 ที่เพียงพอ

รายละเอียด

ใบน้ำจะมีสีชมพูสดพร้อมลายด่างอ่อนๆตามใบซึ้งเป็นเอกลักษณ์ของสายพันธุ์นี้
เมื่อเลี้ยงในน้ำจะโตเป็นไม้พุ่ม เหมาะสำหรับการปลูกกลางตู้ (สามารถไว้หน้าตู้ได้ถ้าขยันตัดแต่ง)
เพื่อความสวยความควรจะมีแสงและ co2 ที่เพียงพอ