อนูเบียสใบด่าง ‘ใบกว้าง’ – Anubias broad leaf ‘marble’

150.00 ฿

อนูเบียสใบกว้าง ‘ด่าง’ – Anubias broad leaf ‘marble’
—————————-
อนูเบียสหายาก เลี้ยงง่าย – เพาะยาก
ไม่ต้องการคาร์บอน
แสง: ปานกลาง
อุณภูมิ : ไม่ควรเกิน 30 องศา