MICROSORUM CORAL – รากดำ ‘กัลปังหา’

100.00 ฿

รากดำปะการัง เป็นหนึ่งในเฟิร์นรากดำที่กลายพันธ์ขึ้นในฟาร์มของเรา
ลักษณะ: ใบใหญ่แยกเป็นสองแฉกและแตกละเอียดที่ปลาย คล้ายปะการัง
วิธีดูแล: เหมือนรากดำสายพันธ์อื่นๆ เลี้ยงง่าย-ทน-ชอบน้ำเย็น
*เหมาะกับการพันขอนไม้/หิน
*ถ้าปลูกลงดินไม่ควรฝังโคนราก(rhizome)