Cryptocoryne Spiralis Var – คริปเกลียว

650.00 ฿

จำนวน : 12 ใบขึ้นไป

รายละเอียด

  • ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Cryptocoryne spiralis var
  • ชื่อสามัญ :  คริปเกลียว
  • แหล่งกำเนิด : –
  • อัตราการโตเต็มที่ : –
  • การเจริญเติบโต : –
  • ความกระด้างของน้ำ : –
  • ความต้องการก๊าซคาร์บอน : –
  • ปริมาณแสง : –
  • การดูแล : –
  • ตำแหน่งในตู้ : กลางตู้ , หลังตู้