Bolbitis Heteroclite – รากดำ ใบแฉก

25.00 ฿

จำนวน : 7 ใบขึ้นไป

รายละเอียด

  • ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : –
  • ชื่อสามัญ : ใบแฉก
  • แหล่งกำเนิด :  –
  • อัตราการโตเต็มที่ : –
  • การเจริญเติบโต : –
  • ความกระด้างของน้ำ : –
  • ความต้องการก๊าซคาร์บอน : –
  • ปริมาณแสง : –
  • การดูแล : –
  • ตำแหน่งในตู้ : กลางตู้ , หลังตู้