Bolbitis African Fern – รากดำ ใบแฉกแอฟฟริกา ขนาด L

120.00 ฿

ขนาด L ความยาวประมาณ 10นิ้ว+

รายละเอียด

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Bolbitis African Fern
ชื่อสามัญ : ใบแฉกแอฟฟริกา
แหล่งกำเนิด : แอฟฟริกา
อัตราการโตเต็มที่ : –
การเจริญเติบโต : ช้า
ความกระด้างของน้ำ : –
ความต้องการก๊าซคาร์บอน : ไม่ต้องการ
ปริมาณแสง : น้อยถึงปานกลาง
การดูแล :-
ตำแหน่งในตู้ : ไม้กลางตู้