Anubias Heterophylla – อนูเบียส เฮเทโรฟีล่า

25.00 ฿

จำนวน : 6 ใบขึ้นไป

รายละเอียด

  • ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Anubias Heterophylla
  • ชื่อสามัญ : อนูเบียส เฮเทโรฟีล่า
  • แหล่งกำเนิด : แอฟริกา
  • อัตราการโตเต็มที่ : มากกว่า 60 ซม.  (0 – 9.84 นิ้ว)
  • การเจริญเติบโต : ช้า
  • ความกระด้างของน้ำ : 0 – 18°N (0 – 321.43ppm)
  • ความต้องการก๊าซคาร์บอน : ไม่จำเป็น
  • ปริมาณแสง : ต่ำ – ปานกลาง
  • การดูแล : ง่ายมาก
  • ตำแหน่งในตู้ : กลางตู้ , หลังตู้