Anubias Barteri – อนูเบียส บาเทอรี่

25.00 ฿

จำนวน : 5 ใบขึ้นไป

รายละเอียด

  • ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Anubias barteri var. barteri
  • ชื่อสามัญ : อนูเบียส บาเทอรี่
  • แหล่งกำเนิด : แอฟริกาตะวันตก
  • อัตราการโตเต็มที่ : 40.5 ซม.
  • การเจริญเติบโต : ช้า
  • ความกระด้างของน้ำ : (DH = 1-30 dH)
  • ความต้องการก๊าซคาร์บอน :
  • ปริมาณแสง : ต่ำ-ปานกลาง
  • การดูแล : ง่าย
  • ตำแหน่งในตู้ ; กลางตู้