โรทาล่าเขียว 5 มัด – ROTALA ‘GREEN’ 5 bundles

125.00 ฿ 100.00 ฿

*โปรโมชั่น 5 มัด 100บ (ประมาณ 7ก้าน ต่อมัด)
ไม้ข้อสไตล์พุ่มยอดฮิตตลอดการ “โรทาล่าเขียว”
เลี้ยงง่าย[มาก] โตเร็ว ใบมีลักษณะเรียวยาว มีสีเขียวอ่อน
สามารถตัดแต่งให้เป็นพุ่มหนาสวยงาม

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียด

  • ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Rotala “Green”
  • ชื่อสามัญ : โรทาล่าเขียว
  • แหล่งกำเนิด : เอเชีย
  • อัตราการโตเต็มที่ :  40 – 60 ซม. (0 – 15.75 นิ้ว)
  • การเจริญเติบโต : สูง
  • ความกระด้างของน้ำ : –
  • ความต้องการก๊าซคาร์บอน : ปานกลาง
  • ปริมาณแสง : ปานกลาง
  • การดูแล : ปานกลาง
  • ตำแหน่งในตู้ : กลางตู้