โรทาร่า มาคราด้า/มินิบัตเตอร์ฟลาย – rotala macrandra/mini butterfly

100.00 ฿

โรทาร่า มาคราด้า/มินิบัตเตอร์ฟลาย – rotala macrandra/mini butterfly
*เมื่อลงปลูกอาจจะเปลี่ยนเป็นโรทาล่ามาครานดาใหญ่ได้*
**จำหน่ายเป็นใบบก มีหน้าตาแตกต่างจากใบน้ำมาก**
ไม้ข้อสีแดงที่มีความสวยงามมาก (ต้องการแสงและ co2 ค่อนข้างสูง)