ลดราคา

ชุด ‘ไม้แดง’

600.00 ฿ 490.00 ฿

Promotion (โปรโมชั่น) – ชุดไม้แดงแรงฤทธิ์ 😈
[ไม้น้ำทั้งหมดที่จำหน่ายเป็นใบบก มีหน้าตาและสีที่แตกต่างจากในภาพซึ่งเป็นใบน้ำแล้ว]
———————————–
**ใช้เวลาประมาณ 2 อาทิตย์ ในการเปลี่ยนจากใบบกเป็นใบน้ำ**
**แสง คาร์บอน และปุ๋ย มีส่วนสำคัญในการเติบโตและความเข้มของสี**
———————————–
ในชุดประกอบด้วย:
รีเพนซุปเปอร์เรด 2 มัด (100บ)
โรทาล่าวาลิชี่ 2 มัด (100บ)
ลัดวีเจียอควาต้า 2 มัด (100บ)
เรนิกี้ ‘โรเซ่’ 2 มัด (120บ)
แกลนดูโรซ่า 1 มัด (100บ)
ซูเปอร์เรดมินิ 1 มัด (80บ)
———————————–
ทั้งหมดนี้ในราคา 490บ! จาก ปกติ 600บ

รายละเอียด

ในชุดประกอบด้วย:
รีเพนซุปเปอร์เรด 2 มัด (100บ)
โรทาล่าวาลิชี่ 2 มัด (100บ)
ลัดวีเจียอควาต้า 2 มัด (100บ)
เรนิกี้ ‘โรเซ่’ 2 มัด (120บ)
เรนิกี้ด่าง 1 มัด (100บ)
โรทาล่าเวียดนาม 2 มัด (80บ)