ลดราคา

ชุด “ไมยราบน้ำ” 5 ต้น – HYGROPHILA PINNATIFIDA

125.00 ฿ 100.00 ฿

5 ต้น 100บ! จากปกติ 125บ [ต้นละ 25บ]
ไมยราบน้ำ ต้นกำเนินจากอินเดีย เมื่อเลี้ยงในน้ำใบจะมีสีออกน้ำตาล โตเต็มที่ สูง 15-40ซม กว้าง 10-20ซม
ดูสวยงามดึงดูดเมื่อปลูกเป็นลุ่มเล็กๆกลางตู้ ด้วยไม้หลังตู้สีเขียว
-แสง: ปานกลาง
-คาร์บอน: ปานกลาง